Social Media Plan

Plan social media Cerca Marketing

Què és un Pla Social Media o Pla de Mitjans Socials?
És un full de ruta, un document on es defineix quina és l’estratègia que cal seguir en funció del teu mercat i el teu buyer persona per arribar a assolir els teus objectius. Sense aquest, anem a cegues i publicarem per publicar ja que no disposarem d’una estratègia prèviament definida.