Social Media Plan

Pla Social Media

Què és un Pla Social Media o Pla de Mitjans Socials?

El Pla Social Media és un full de ruta, un document on es defineix quina és l’estratègia que cal seguir en funció del teu mercat i el teu buyer persona per arribar a assolir els teus objectius. Sense aquest, anem a cegues i publicarem per publicar ja que no disposarem d’una estratègia prèviament definida.

És necessari per a les nostres xarxes socials?

Un bon community manager hauria de fer sempre un Pla de Mitjans Socials previ abans de començar a publicar. D’aquesta manera podrà organitzar, planificar i adequar les xarxes socials d’acord als objectius que s’hagin marcat.
Al final tenir-lo significa treballar amb estratègia i això vol dir que s’estableix una pauta per poder prendre aquelles accions necessàries per assolir el nostre objectiu (que ens coneguin, treballar el branding, despertar els seu interès de compra…)
Si estàs pensant en contractar a un community manager, pregunta sobre aquest aspecte. És una bona manera de filtrar si ens trobem davant d’un bon professional.
En aquest sentit, penseu que el que faci repercuteix directament en la imatge del nostre negoci.

Què contempla el Pla?

Us detallem aquells punts claus que hauria de tenir un Pla Social Media:

 • estudia el teu buyer persona
 • analitza el mercat i els seus competidors
 • recull i avalua les teves necessitats
 • determina com ha de ser nostra política de comunicació
 • s’adequa a l’estratègia de màrketing de l’empresa
 • determina les xarxes socials on hauries d’estar present
 • determina quin és el contingut més adequat
 • t’ajuda a construir un calendari òptim de publicacions
 • estableix un pla de crisis si és necessari quan hi ha comentaris o ressenyes negatives
 • Determina quins són els teus objectius SMART (Specifics- Mesurable- Assolibles- Realistes-mesurables en el Temps)
 • Permet anar mesurant els objectius i realitzar els ajustos necessaris.

Qui em pot fer el Pla?

Cerca et pot fer el teu Pla de Mitjans Socials i ajudar-te en les teves xarxes socials. T’oferim diferents opcions segons les teves necessitats, perquè puguis tirar endavant tots els teus projectes i fer créixer el teu negoci.