Linguavision Badalona: www.linguavision.es

Disseny web per a l’acadèmia d’anglès Linguavision: www.linguavision.es

Quan el projecte de Linguavision va arribar al #TeamCerca es va presentar com un repte molt important per a nosaltres. Lingua és l’acadèmia d’anglès amb més història de Badalona, una referència al seu sector i a la ciutat.

Per aquest motiu, el disseny de la seva pàgina web havia de ser capaç de transmetre en el seu arrelament a la ciutat, la qualitat del seu servei i la seva dilatada experiència. Alhora, volíem transmetre l’esforç de tot i cadascun dels treballadors de Lingua per revolucionar la acadèmia i adaptar-la al segle XXI.

El projecte

Respecte el projecte web, l’Alberto, director de Linguavision, ens va demanar una web dinàmica, atractiva visualment i que facilités tota la informació que encessitaven els pares i alumnes de forma clara i entenedora. S’havia de veure perfectament a qualsevol tipus de dispositiu. També era important per a ell que la pàgina web apareixés a les primeres posicions de Google quan la gent recerqués «academia de inglés badalona».

Disseny web by Cerca Marketing per a Lnguavision Badalona

Característiques generals

Aquesta vegada, no vam necessitar cap aprovació prèvia sobre l’estil visual donat que venia molt marcat per la identitat corporativa de Lingua. En l’apartat tècnic remarcar el desenvolupament inicial de la web en un domini paral·lel i la migració complerta a l’actual www.linguavision.es que estava ocupat per l’anterior web de la empresa. El hosting de Lingua està contractat amb la empresa Arsys i Cerca va inteervenir per optimitzar-lo en alguna àmbits puntuals.

Amb la nova web de www.linguavision.es s’han assolit els objectius:

  • L’estètica de la web respecta la imatge corporativa històrica de Lingua però adaptada a l’any 2021.
  • L’estructura de la web va ser creada per a que els usuaris localitzessin de forma ràpida la informació rellevant i per afavorir el posicionament SEO d’algunes paraules clau. De fet, la principal keyword “academia inglés Badalona” s’ha posicionat com a primer resultat orgànic a la recerca de Google i Bing per sobre d’acadèmies amb molts més recursos.
  • Remarcar també la configuració responsive de tota la web que s’adapta perfectament a qualsevol tipus de dispositiu mòbil.
  • S’ha desenvolupat un test de nivell online per atreure a futurs clients indecisos.
  • S’han integrat la web amb la plataforma de google ads i facebook ads per poder implmentar estratègies avançades de marketing digital.
Estadísitques Google Page Speed Lingua
Resultat estadístiques a Google Page Speed Insights per a dispositius mòbils

Amb tot, aquest projecte encara està viu, continuem optimitzant els continguts per millorar l’experiència de l’usuari. Durant el curs 2021-2022 es canviarà gran part del contingut audiovisual per introduir continguts propis de l’acadèmia. En tercer lloc, s’implementarà un accés privat per a que pares i alumnes disposin del seu propi espai i puguin accedir a la informació acadèmica més rellevant directament.

Des de Cerca Marketing considerem que Linguavision disposa ara d’una eïna de difusió potent i moderna amb la capacitat d’adaptabilitat i escalament necessària.

Gràcies a l’Alberto per confiar en nosaltres i a l’equip de Lingua per facilitar-nos toda la informació. Sou un gran equip!

Team cerca